+30 211 7109383

Αφυγραντήρες Πισίνας Apolloteck

Οι αφυγραντήρες πισίνας Apolloteck σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης ώστε να εξυπηρετούν πλήρως τις εκάστοτε απαιτήσεις, αποτελούνται από υλικά και εξαρτήματα επιλεγμένα ειδικά για ακραία περιβάλλοντα και επιτυγχάνουν:

  1. άψογη διαχείριση των ειδικών θερμο-υδρομετρικών παραμέτρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, πλήθους χρηστών)
  2. θερμοδυναμική ανανέωση (αέρα ή νερού)
  3. προηγμένο ηλεκτρονικό έλεγχο για πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση του συστήματος.

Η διαχείριση του αέρα στις πισίνες απαιτεί ειδικές μηχανολογικές λύσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή άνεση για τους χρήστες.

Καθορισμός των ειδικών θερμικών & υδρομετρικών παραμέτρων προς διαχείριση

Η πισίνα είναι ένα περιβάλλον που υπό κανονικές συνθήκες χρειάζεται θερμοκρασία 28-30ºC με σχετική υγρασία μεταξύ 60-70%. Η παρουσία του νερού σε θερμοκρασίες 26-28ºC (24ºC για προπόνηση) προκαλεί τη συνεχή του εξάτμιση με επακόλουθο την αύξηση της σχετικής υγρασίας (που επιβαρύνεται λόγω της αναμόχλευσης του νερού από την κινητικότητα των χρηστών).

Κορεσμός αέρα

Ο κορεσμός αέρα όσον αφορά την υγρασία είναι μία συχνή κατάσταση για την πισίνα και η διατήρηση των επιθυμητών τιμών των παραμέτρων του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται μέσα από υψηλές δαπάνες θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση τα παραπάνω επομένως, είναι απαραίτητη η διαχείριση του συστήματος για την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής άνεσης με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με τη χρήση των προηγμένης τεχνολογίας αφυγραντήρων πισίνας Apolloteck που ενσωματώνονται στη συμβατική διαχείριση αέρα και μεταξύ άλλων έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

  1. δημιουργία έξυπνης μονάδας που διαχειρίζεται τον αέρα με φυσικό τρόπο αξιοποιώντας στο μέγιστο τις εξωτερικές συνθήκες αέρα (όπως για παράδειγμα τον χειμώνα όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξωτερική ροή αέρα με χαμηλό περιεχόμενο ειδικής υγρασίας)
  2. υψηλής απόδοσης cross-flow θερμικός εναλλάκτης που επιτρέπει σημαντικό ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας
  3. ενσωμάτωση της ανάκτησης θερμότητας από ένα ψυκτικό κύκλωμα που πραγματοποιεί την αφύγρανση που παράλληλα διασφαλίζει την ενεργή ανάκτηση, αξιοποιώντας την ενθαλπία που έχει απομείνει στον αέρα μετά το πρώτο στάδιο της θερμκής ανάκτησης, μέσα από τη διαδικασία της υγροποίησης
  4. ακριβής έλεγχος της διαχείρισης των διαφόρων συνθηκών λειτουργίας και της βελτιστοποίησης των παραμέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω προηγμένου και ευέλικτου λογισμικού
  5. επιπλέον ανάκτηση που αξιοποιεί την πλεονάζουσα υγροποίηση ώστε να θερμαίνεται από μόνο του το νερό της πισίνας
  6. δυνατότητα εκτροπής της ανάκτησης θερμότητας από τον αερόψυκτο συμπυκνωτή σε πλακοειδή εναλλάκτη AISI316 από ανοξείδωτο ατσάλι, που έχει συγκολληθεί με χαλκό ώστε να προθερμαίνει το νερό της πισίνας όταν είναι κατάλληλες οι θερμικές συθήκες του αέρα. Αυτό το είδος πλακοειδούς εναλλάκτη είναι απαραίτητο αν η πισίνα χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Greek