+30 211 7109383

Με ψυκτικό μέσο R407C

ΜΜΑΕ Apolloteck

Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης (air cooled condensing unit) με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 20kW έως 45kW.
Με συμπιεστή Scroll.

SMAE Apolloteck

Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης (air cooled condensing unit) με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 50kW έως 355kW.
Με συμπιεστή Scroll.

Με ψυκτικό μέσο R410A

MMAEY Apolloteck

Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης (air cooled condensing unit) με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 16kW έως 64kW.
Με συμπιεστή Scroll.

SMAEY Apolloteck

Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης (air cooled condensing unit) με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 50kW έως 360kW.
Με συμπιεστή Scroll.

Greek