+30 211 7109383

Με ψυκτικό μέσο R407C

MCAE Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 19kW έως 40kW.
Με συμπιεστή Scroll.

SCAE Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 40kW έως 310KW. Με συμπιεστή Scroll.

SCAC Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 40kW έως 155kW.
Με συμπιεστές Scroll και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

SCAE-FC Apolloteck

Free Cooling υδρόψυκτο liquid chiller από 40kW έως 365kW.
Με συμπιεστή Scroll.

Με ψυκτικό μέσο R410A

MCAEY Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 13kW έως 50kW.
Με συμπιεστές Scroll.

SCAEY Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 40kW έως 320kW.
Με συμπιεστές Scroll.

SCAEY II Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 350kW έως 620kW.
Με multi Scroll συμπιεστές.

SCAEY-FC Apolloteck

Free Cooling υδρόψυκτο liquid chiller από 45kW έως 365kW.
Με συμπιεστές Scroll.

SCAEY-HE

Αντλία θερμότητας αέρα – νερού υψηλής απόδοσης από 50kW έως 385kW.
Με συμπιεστές Scroll.

SCACY Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 40kW έως 320kW.
Με συμπιεστές Scroll και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

SCAEY-FC II Apolloteck

Free Cooling αερόψυκτο liquid chiller από 400kW έως 650kW.
Με συμπιεστές Scroll.

Με ψυκτικό μέσο R134A

LCAE-X Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers με αντιστρέψιμη λειτουργία, από 350kW έως 1.600kW.
Με συμπιεστές Screw.

Greek