+30 211 7109383

Αντλίες θερμότητας Elementar για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης

Apolloteck παρέχει ένα κορυφαίο προϊόν στις αντλίες θερμότητας αέρα νερού inverter, με διεθνείς πιστοποιήσεις (CE, TUV, GS, UL, SASO, OHSAS, ISO 9001, ISO 14001, EUROVENT) & πιστοποιήσεις προστασίας του περιβάλλοντος (IECQ, ROHS κ.α.).

Η σειρά Elementar επιτυγχάνει υψηλό βαθμό απόδοσης COP (λόγος της παραγόμενης θερμικής ισχύος προς την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ισχύ, που μετρά την αποδοτικότητα της αντλίας σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας), ενώ με την τεχνολογία Inverter, που μεταβάλλει την απόδοση της αντλίας προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις ανάγκες και απαιτήσεις του χώρου σε θέρμανση/ψύξη, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης COP και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.

Το σύστημα της αντλίας θερμότητας Elementar αποτελείται από την εξωτερική και την εσωτερική μονάδα, ενώ ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό κεντρικό ελεγκτή προηγμένης τεχνολογίας που είναι ενσωματωμένος στην εσωτερική μονάδα..

Εξωτερική μονάδα 6-10 kW Εξωτερική μονάδα 12-16 kW Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Μοντέλο / Κωδικός APH
CQ6.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ8.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ10.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ12.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ14.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ16.0
Pd/
Na-K
(O)
APH
CQ12.0
Pd/
Na-M
(O)
APH
CQ14.0
Pd/
Na-M
(O)
APH
CQ16.0
Pd/
Na-M
(O)
Απόδοση 1 Θέρμανση kW 6.2 8.5 10 12 13.5 16 12 14 15
Ψύξη kW 5.5 9 10.5 14 15 15.5 14 15 15.5
Κατανάλωση 1 Θέρμανση kW 1.51 2.10 2.50 2.79 3.21 3.95 2.66 3.33 3.70
Ψύξη kW 1.61 2.50 3.14 3.68 4.28 4.62 3.68 4.28 4.42
COP 1 (Θέρμανση)     4.1 4.0 4.0 4.3 4.2 4.1 4.5 4.2 4.1
EER 1 (Ψύξη)     3.4 3.6 3.3 3.8 3.5 3.4 3.8 3.5 3.5
Απόδοση 2 Θέρμανση kW 5.5 8.0 9.0 11.5 12.5 14.0 11.0 12.0 14.0
Ψύξη kW 4.0 6.5 8.0 10.0 11.0 11.5 10.0 10.5 11.0
Κατανάλωση 2 Θέρμανση kW 1.83 2.65 2.90 3.38 3.73 4.59 3.23 3.58 4.37
Ψύξη kW 1.53 2.50 3.08 3.45 3.93 4.60 3.45 3.75 4.07
COP 2 (Θέρμανση)     3.0 3.0 3.1 3.4 3.4 3.1 3.4 3.4 3.2
EER 2 (Ψύξη)     2.6 2.6 2.6 2.9 2.8 2.5 2.9 2.8 2.7
Στάθμη πίεσης θορύβου Θέρμανση dB
(A)
57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 60.0 57.0 57.0 57.0
Ψύξη dB
(A)
59.0 59.0 59.0 59.0 59.0 62.0 59.0 59.0 59.0
Τάση λειτουργίας V 220~230V 380V
Ψυκτικό υγρό   R410A
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm 921x427x791 950x412x1253
Διαστάσεις
συσκευασίας
(ΠxΒxΥ) mm 1065x485x840 1110x450x1385
Βάρος (Καθαρό) kg 66 69 69 99 99 99 99 99 99
Ψυκτικές συνδέσεις Flare in 1/2"-
1/4"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
5/8"-
3/8"
Μήκος σωληνώσεων Μέγιστο m 20 30 30 30 30 30 30 30 30
Ανύψωση m 10 15 15 15 15 15 15 15 15
Επιπλέον φρέον άνω των 10m g/m 20 50 50 50 50 50 50 50 50
Όρια λειτουργίας °C Ψύξη: Eξ. Θερμ.10~48 DB, Θέρμανση: Eξ. Θερμ. -20~35 DΒ, ΖΝΧ: Εξ. Θερμ. -20~45 DB.

Παρατηρήσεις

Οι αποδόσεις &οι καταναλώσεις έχουν υπολογιστεί στις ακόλουθες συνθήκες:

Θέρμανση 1: Θερμοκρασία προσαγωγής 35°C, ΔΤ=5°C - Εξωτερική Θερμοκρασία 7°C DB / 6°C WB

Ψύξη 1: Θερμοκρασία προσαγωγής 18°C, ΔΤ=5°C - Εξωτερική Θερμοκρασία 35°C DB / 24°C WB

Θέρμανση 2: Θερμοκρασία προσαγωγής 45°C, ΔΤ=5°C - Εξωτερική Θερμοκρασία 7°C DB / 6°C WB

Ψύξη 2: Θερμοκρασία προσαγωγής 7°C, ΔΤ=5°C - Εξωτερική Θερμοκρασία 35°C DB / 24°C WB

Εσωτερική μονάδα

Μοντέλο/Κωδικός APH
CQ6.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ8.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ10.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ12.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ14.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ16.0
Pd/
Na-K
(I)
APH
CQ12.0
Pd/
Na-M
(I)
APH
CQ14.0
Pd/
Na-M
(I)
APH
CQ16.0
Pd/
Na-M
(I)
Τάση λειτουργίας V 220~230V 380V
Βοηθ. Ηλεκ. Αντισ./Βήματα kW 1,5+
1,5/2
3,0+
3,0/2
3,0+
3,0/2
3,0+
3,0/2
3,0+
3,0/2
3,0+
3,0/2
6,0/1 6,0/1 6,0/1
Αντλία καταν/ση-ταχ/τες kW/No 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3 0,2/3
Παροχή νερού l/sec 0.296 0.431 0.502 0.669 0.717 0.765 0.669 0.717 0.767
Αντλία (Wilo) Τύπος   Υδρόψυκτη
Χωρητικότητα Δ.Διαστολής lit 10
Υδραυλικές συνδέσεις in Αρσενική 1" BSP
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm 900x500x324
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) mm 1040x605x380
Βάρος kg 52 52 52 53 53 53 53 53 53
Στάθμη πίεσης θορύβου dB
(A)
31 31 31 31 31 31 31 31 31
Όρια λειτουργίας °C Ψύξη: Θερμοκρασία νερού προσαγωγής 7~25, Θέρμανση: Θερμοκρασία νερού προσαγωγής 25~55

 

Greek