+30 211 7109383

Με ψυκτικό μέσο R407C

SCL Apolloteck

Chiller χωρίς condenser για εσωτερική εγκατάσταση με απόδοση από 50kW έως 340kW.
Με συμπιεστές Scroll.

Με ψυκτικό μέσο R410A

SCLY Apolloteck

Chiller χωρίς condenser για εσωτερική εγκατάσταση με απόδοση από 45kW έως 360kW.
Με συμπιεστές Scroll.

Greek