+30 211 7109383

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Το διασυνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια που είτε χρησιμοποιείται άμεσα από τον παραγωγό είτε όταν περισσεύει διοχετεύεται στο δημόσιο δίκτυο ( γίνεται ετήσιος συμψηφισμός ) μειώνοντας το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει σχετικά μικρό κόστος αγοράς, σύντομη απόσβεση και συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος.
H Εταιρεία μας διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα και μεμονωμένα υλικά για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα.
Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας προτείνουν την κατάλληλη λύση σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.


Greek