+30 211 7109383Δοχεία αδρανείας με 1 εναλλάκτη

Buffer1 1

Buffer1 2


 • Δοχεία Αδράνειας με 1 εναλλάκτη – με ενσωματωμένο tank in tank COS DA1 (TT) 300 – 2000

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Δοχείο αδρανείας από χάλυβα
 • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 4 bar
 • Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας 95°C
 • Boiler tank in tank με διπλή επισμάλτωση - επίστρωση εμαγιέ και καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου
 • Πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 8 bar
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 10 bar
 • Μόνωση σταθερή από πολυουρεθάνη 47mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 300
 • Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100 mm πάχους για 500 – 2000
 • Εναλλάκτης από χαλυβδοσωλήνα
 • Μέγιστη πίεση εναλλάκτη 16 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 160°C

Buffer1 texnika

ΤΥΠΟΣ   COS DA1 300 COS DA1 500 COS DA1 750 COS DA1 1000 COS DA1 1500 COS DA1 2000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)
  296 492 746 882 1539 1831
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ tank in tank
(lt)
  - 137,5 150 150 182 182
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ εναλλακτη C1
(lt)
  13,2 16,2 19,7 22 27,2 29,4
Επιφάνεια εναλλακτη C1
(m2)
  1,8 2,2 2,7 3 3,7 4
ΠΑΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
  2,50 3 3 3 4 4
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
(kg)
  56,70 84,50 117 132,8 267 302,20
ΒΑΡΟΣ tank in tank
(kg)
  - 42,70 45,20 45,20 51,45 51,45
ΒΑΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
(kg)
  27,6 33,35 41,2 46 57,1 60,3
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ VEN   1" 1" 1" 1" 1" 1"
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΒΠΕ* CWO
(mm)
  230 /1" 280 /1" 315 /1" 280 /1" 240 /3" 395 /3"
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ CO1
(mm)
A 1" 1" 1" 1" 1" 1"
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ S
(mm)
  1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΉ FR
(mm)
  1" 1" 1" 1" 3" 3"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ CI1
(mm)
B 730 - 1" 725 - 1" 776 - 1" 865 - 1" 925 - 1" 935 - 1"
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑ R
(mm)
C 930/1" 965/1" 1015/1" 1150/1" 1200/1" 1105/1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΔΙΏΝ ΣΤΗΡΗΞΗΣ
(mm)
D1 460 580 750 750 1040 1140
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
D2 520 640 810 810 1100 1200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ
(mm)
D3 600 840 1010 1010 1300 1400
ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΑΠΟ ΒΠΕ* HWI
(mm)
E 1360/1" 1365/1" 1405/1" 1590/1" 1710/3" 1615/3"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
F 785/1" 785/1" 825/1" 950/1" 950/3" 855/3"
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ T
(mm)
G 950 - 1/2" 1005 - 1/2" 1050 - 1/2" 1195 - 1/2" 1250 - 1/2" 1010 - 1/2"
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
(mm)
H 1580 1580 1820 2070 1970 1970
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
I 1115/1" 1155/1" 1200/1" 1350/1" 1425/1" 1330/1"
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤR
(mm)
J 1245 - 1/2" 1310 - 1/2" 1355 - 1/2" 1530 - 1/2" 1710 - 1/2" 1460 - 1/2"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
K 1360 /1" 1365 /1" 1405 /1" 1590 /1" 1710 /3" 1615 /3"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ tank in tank FR
(mm)
L - 400 400 400 400 400
ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ tank in tank FR
(mm)
M - 900 1000 1000 1250 1250
Greek