+30 211 7109383Δοχεία αδρανείας με 2 εναλλάκτες

Buffer2 1

Buffer2 2


 • Δοχεία Αδρανείας με 2 εναλλάκτες – με ενσωματωμένο tank in tank COS DA2 (TT) 300 – 2000

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Δοχείο αδρανείας από χάλυβα
 • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 4 bar
 • Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας 95°C
 • Boiler tank in tank με διπλή επισμάλτωση - επίστρωση εμαγιέ και καθοδική προστασία με ανόδιο μαγνησίου
 • Πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 8 bar
 • Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου tank in tank 10 bar
 • Μόνωση σταθερή από πολυουρεθάνη 47mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 300
 • Μόνωση αφαιρούμενη από μαλακή πολυουρεθάνη (αφρολέξ) 100 mm πάχους για 500 – 2000
 • Εναλλάκτης από χαλυβδοσωλήνα
 • Μέγιστη πίεση εναλλάκτη 16 bar
 • Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη 160°C

Buffer2 texnika

ΤΥΠΟΣ   COS DA2 300 COS DA2 500 COS DA2 750 COS DA2 1000 COS DA2 1500 COS DA2 2000
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)
  300 500 150 1000 1500 2000
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)
  296 492 746 882 1539 1831
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ tank in tank
(lt)
  - 137,5 150 150 182 182
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ εναλλακτη C1
(lt)
  13,2 16,2 19,7 22 18,4 19,8
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ εναλλακτη C2
(lt)
  13,2 16,2 19,7 22 27,2 29,4
Επιφάνεια εναλλακτη C1
(m2)
  1,8 2,2 2,7 3 2,5 2,7
Επιφάνεια εναλλακτη C2
(m2)
  1,8 2,2 2,7 3 3,7 4
ΠΑΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
  2,50 3 3 3 4 4
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
(kg)
  56,70 84,50 117 132,8 267 302,20
ΒΑΡΟΣ tank in tank
(kg)
  - 42,70 45,20 45,20 51,45 51,45
ΒΑΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ C1
(kg)
  27,6 33,35 41,2 46 38,1 41,3
ΒΑΡΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ C2
(kg)
  27,6 33,35 41,2 46 57,1 60,3
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ VEN   1" 1" 1" 1" 1" 1"
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΒΠΕ* CWO
(mm)
  230 /1" 280 /1" 315 /1" 280 /1" 240 /3" 395 /3"
ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ CO1
(mm)
A 1" 1" 1" 1" 1" 1"
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ S
(mm)
  1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΉ FR
(mm)
  1" 1" 1" 1" 3" 3"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕNΑΛΛΑΚΤΗ CI1
(mm)
B 730/1" 725/1" 770/1" 865/1" 925/1" 935/1"
ΕΞΟΔΟΣ ΕNΑΛΛΑΚΤΗ CO2
(mm)
C 840/1" 865/1" 900/1" 985/1" 1200/1" 1200/1"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΟΔΙΏΝ ΣΤΗΡΗΞΗΣ
(mm)
D1 460 580 750 750 1040 1140
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
D2 520 640 810 810 1100 1200
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΆΜΕΤΡΟΣ
(mm)
D3 600 840 1010 1010 1300 1400
ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΑ R
(mm)
E 930/1" 965/1" 1015/1" 1150/1" 1200/1" 1105/1"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ CI2
(mm)
F 1340/1" 1365/1" 1355/1" 1570/1" 1605/1" 1560/1"
ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΑΠΟ ΒΠΕ* HWI
(mm)
G 1360/1" 1405/1" 1405/1" 1630/1" 1630/3" 1630/3"
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
(mm)
H 1580 1580 1820 2070 1970 1970
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
I 785/1" 785/1" 825/1" 950/1" 950/3" 855/3"
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ T
(mm)
J 950 - 1/2" 1005 - 1/2" 1050 - 1/2" 1195 - 1/2" 1250 - 1/2" 1010 - 1/2"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
K 1115/1" 1155/1" 1200/1" 1350/1" 1425/3" 1330/3"
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΤR
(mm)
N 1245 - 1/2" 1310 - 1/2" 1355 - 1/2" 1530 - 1/2" 1710 - 1/2" 1460 - 1/2"
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ FR
(mm)
O 1360 /1" 1365 /1" 1405 /1" 1590 /1" 1710 /3" 1615 /3"
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ tank in tank FR
(mm)
L - 400 400 400 400 400
ΥΨΟΣ ΚΟΡΜΟΥ tank in tank FR
(mm)
M - 900 1000 1000 1250 1250
Greek