+30 211 7109383Δοχεία αδρανείας χωρίς εναλλάκτη

Buffer0 1

Buffer0 2


 • COSDA0 100, 150 και 200 για αντλίες θερμότητας (ΒufferTank)

 • Δοχεία αδρανείας (BufferTank) χωρίς εναλλάκτη για την απομόνωση του κεντρικού κυκλώματος ψυχρού νερού από την αντλία θερμοτητας (πρωτεύον και δευτερεύον κύκλωμα) εξασφαλίζοντας τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας της αντλίας θερμότητας σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας εμποδίζοντας τους συχνούς κύκλους ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Τα δοχεία αδρανείας COSDA0 της COSMOSOLAR βελτιώνουν την ολική ψυκτική αδράνεια του συστήματος επιτρέποντας άριστες συνθήκες λειτουργίας της αντλίας θερμότητας.

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 3 bar
 • Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
 • Διαθέσιμα σε γκάμα 100, 150 και 200
 • Κατασκευή από χάλυβα
 • Εξωτερικό περίβλημα δοχείου από φύλλο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 • Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου 95°C
 • Μόνωση σταθερή από πολυουρεθάνη 50mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 100 έως 200

Buffer0 texnika 1

Buffer0 tropoi


ΤΥΠΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)
ΠΑΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
(mm)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
(mm)
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
          D1 D2 H A B C E F
COS DA0 100 100 100 2,0 30 450 400 940 216 /1 1/2" 350 / 1/2" 150 / 1/2" 50 /1 1/2" 600 /1 1/2"
COS DA0 150 150 150 2,5 50 530 430 1350 350 /1 1/2" 350 / 1/2" 200 / 1/2" 50 /1 1/2" 600 /1 1/2"
COS DA0 200 200 186 2,5 56 580 480 1350 350 /1 1/2" 535 / 1/2" 305 / 1/2" 50 /1 1/2" 600 /1 1/2"


 • COSRTH0 300 - 2000 για εφαρμογές στερεών καυσίμων (ξύλο - pellets)

 • Δοχεία αδρανείας (BufferTank) χωρίς εναλλάκτη για παραγωγή και αποθήκευση ζεστού νερού για το σύστημα θέρμανσης.
  Ιδιαίτερα κατάλληλα για σύνδεση με λέβητες στερεών καυσίμων (ξύλο - pellets)

 • Το δοχείο αδρανείας εξυπηρετεί δύο βασικές λειτουργίες:
 • Ως δοχείο αδρανείας μεταξύ πηγής θερμότητας και κατανάλωσης, εξομαλύνοντας την προσφορά θερμότητας με την ζήτηση θερμότητας.
 • Ως θερμοδοχείο μεταξύ πηγής θερμότητας και κατανάλωσης, αποθηκεύοντας θερμότητα για να την παρέχει αργότερα ανάλογα με την ζήτηση.

 • Πλεονεκτήματα χρήσης δοχείου αδρανείας: ομαλή και οικονομική λειτουργία του λέβητα στερεών καυσίμων, λειτουργία με σταθερή θερμοκρασία στο λέβητα και στο δίκτυο θέρμανσης, αύξηση της ισχύος του συστήματος, ασφάλεια έναντι υπερθέρμανσης λέβητα στερεών καυσίμων.

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 • Πίεση λειτουργίας δοχείου αδρανείας 3 bar
 • Μέγιστη πίεση αντοχής δοχείου αδρανείας 6 bar
 • Διαθέσιμα σε γκάμα 100, 150 και 200 Lt
 • Κατασκευή από χάλυβα
 • Εξωτερικό περίβλημα δοχείου από φύλλο αλουμινίου βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή
 • Μέγιστη θερμοκρασία δοχείου 95°C
 • Μόνωση σταθερή από πολυουρεθάνη 50mm πάχους με πυκνότητα 52 kg/m3 για 100 έως 200Buffer0 texnika 2

Buffer0 fire height=


ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(lt)
ΠΑΧΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
ΒΑΡΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ
(mm)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
(mm)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ
(mm)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ
(mm)
        D1 D2 H A   B C E F G J K
COS RHT0 300 296 2,50 63 630 520 1650 208 / 1/2" 280 /1 1/2" 575 /1 1/2" 160 / 1/2" 150 /1 1/2" 155 / 1/2" 50 /1 1/2" 700 /1 1/2" 390 /1 1/2"
COS RHT0 500 492 2,50 89 840 640 1620 195 / 1/2" 195 /1 1/2" 575 /1 1/2" 160 / 1/2" 150 /1 1/2" 155 / 1/2" 50 /1 1/2" 700 /1 1/2" 390 /1 1/2"
COS RHT0 750 746 3,0 122 1010 810 1820 350 / 1/2" 350 /1 1/2" 575 /1 1/2" 160 / 1/2" 150 /1 1/2" 155 / 1/2" 50 /1 1/2" 700 /1 1/2" 390 /1 1/2"
COS RHT0 1000 882 3,0 139 1010 810 2070 350 / 1/2" 350 /1 1/2" 680 /1 1/2" 235 / 1/2" 120 /1 1/2" 175 / 1/2" 130 /1 1/2" 830 /1 1/2" 510 /1 1/2"
Greek