+30 211 7109383

Ηλιακοί θερμοσίφωνες επιλεκτικού συλλέκτη - compact

Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιλεκτικού τύπου - compact φέρουν επίπεδο συλλέκτη που απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και στη συνέχεια τη μετατρέπει σε θερμότητα για την παραγωγή ζεστού νερού.

Είναι κατασκευασμένοι με υλικά που αφενός επιτυγχάνουν μέγιστη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, ακόμη και σε ημέρες μικρής ηλιοφάνειας, αφετέρου εμποδίζουν τις θερμικές απώλειες.

Greek