+30 211 7109383

Πιστοποιήσεις ποιότητας

Η Apolloteck διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες τόσο στον οικιακό τομέα όσο και σε μεγάλες εγκαταστάσεις με ειδικές απαιτήσεις.

Τα προϊόντα της εταιρίας μας είναι πιστοποιημένα κατά Eurovent, τον μεγαλύτερο διεθνώς οργανισμό πιστοποίησης προϊόντων ψύξης, κλιματισμού & εξαερισμού, σύμφωνα με τα αυστηρότερα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Επιπλέον, φέρουν την σήμανση συμμόρφωσης του κατασκευαστή CE, που εγγυάται την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους.

Greek