+30 211 7109383

Πράσινη Ενέργεια

Η Πράσινη Ενέργεια είναι η ενέργεια που παράγεται αποκλειστικά και μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίχως να επιβαρύνεται το περιβάλλον και με παράλληλη εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Παραδείγματα πράσινης ενέργειας είναι η ηλιακή ενέργεια, η αιολική, η γεωθερμική κ.α.

Η πράσινη ενέργεια εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συνδυασμό με την πράσινη ανάπτυξη δημιουργεί νέες δυνατότητες και προοπτικές τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στους τομείς ανάπτυξης και απασχόλησης.

Greek