+30 211 7109383


Πύργοι Ψύξης

Οι πύργοι ψύξης της Apolloteck χρησιμοποιούνται στα κλιματιστικά συστήματα για την ψύξη του ανακυκλωμένου νερού. Είναι διαθέσιμοι σε 16 μοντέλα με αποδόσεις που κυμαίνονται από 109kW έως και 2.180kW, 10-500RT, επιτρέποντας την επιλογή του κατάλληλου μοντέλου για κάθε εφαρμογή.

Η σειρά πύργων ψύξης της Apolloteck είναι ιδανική σε συνδυασμό με υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις υδρόψυκτων chillers για την ψύξη του νερού σε εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Εξωτερική εγκατάσταση.
 • Απόδοση από 109kW έως 2.180kW.
 • Ο πύργος παραδίδεται σε τμήματα από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και συναρμολογείται στο έργο χρησιμοποιώντας μόνο κοχλίες και όχι ηλεκτροκόλληση.
 • Συλλέκτες PVC παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή του νερού.
 • Επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας φτιαγμένη από κυματοειδή φύλλα PVC, που αντικαθίσταται εύκολα.
 • Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης, με μπροστά κεκλιμένα πτερύγια, που προσφέρουν μία ήσυχη και απαλλαγμένη από δονήσεις λειτουργία.
 • Τετραπολικός & τριφασικός κινητήρας με βαθμό στεγανότητας IP55.
 • Μετάδοση κίνησης στον ανεμιστήρα μέσω συστήματος τροχαλιών & τραπεζοειδών ιμάντων.
 • Σταγονοσυλλέκτες φτιαγμένοι από εν θερμώ γαλβανισμένη λαμαρίνα.
 • Σύστημα παρεμπόδισης της διαρροής νερού που μεγιστοποιεί την προστασία από τις διαβρώσεις.
 • Πλαστικά ακροφύσια με σύστημα φυγοκεντρικής διάχυσης νερού που είναι εύκολα προσβάσιμα για συντήρηση και αντικατάσταση.
Greek