+30 211 7109383

Ηλιακοί συλλέκτες κενού APS-SP-20

Ηλιακός συλλέκτης κενού
Αριθμός σωλήνων: 20
Υλικό Σωλήνα: βοριοπυριτικό γυαλί 3.3
Επίστρωση απορροφητή: επιλεκτική επίστρωση τριπλής ενέργειας SS-AL-Nx/Cu
Πίεση κενού: >5*10-3 Pa
Θερμικός σωλήνας: χαλκός, ισχύς μετάδοσης ≥180W, εύρος λειτουργίας
-35°C έως 260°C, θερμικό μέσο μη τοξικό με 
βάση την γλυκόλη.
Υλικό μετάδοσης θερμότητας: ενιαίο φύλλο αλουμινίου πάχους
Συντελεστής απορροφητικότητας: ≥95%
Διαστάσεις: 1800mm Φ58 2,0mm πάχος γυαλιού
Αντοχή σε χαλάζι: 25mm
Κεντρικός συλλέκτης
Εξωτερικό περίβλημα: κράμα αλουμινίου 2mm
Μόνωση: συμπιεσμένος πετροβάμβακας 55mm
Σωλήνας διαλογής: χαλκός
Μέγιστη πίεση λειτουργείας:   6bar
Μέγιστη πίεση δοκιμών: 12bar
Greek