+30 211 7109383

Με ψυκτικό μέσο R407C

MCW Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers νερού (Reversible heat pumps water cooled) με απόδοση από 18kW έως 45kW. Με συμπιεστή τύπου Scroll

SCW Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers νερού (Reversible heat pumps water cooled) με απόδοση από 50kW έως 350kW. Με συμπιεστή τύπου Scroll

LCW Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers νερού με απόδοση από 340kW έως 1.250kW. Με συμπιεστή τύπου Screw

Με ψυκτικό μέσο R410A

SCWY Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers νερού (Reversible heat pumps water cooled) με απόδοση από 50 kW έως 500 kW. Με συμπιεστές τύπου Scroll

MCWY-NR Apolloteck

Υδρόψυκτα (Non reversible heat pumps) με απόδοση από 18kW έως 175kW. Με συμπιεστή τύπου Scroll.

Με ψυκτικό μέσο R134A

LCWX Apolloteck

Υδρόψυκτα chillers νερού με απόδοση από 200kW έως 1.550kW. Με συμπιεστή τύπου Screw

Greek